Wahai Hamba Allah, Janganlah Berputus Asa Dengan RahmatNya

>> Thursday, December 31, 2009


Perhatikan kepada firman Allah S.W.T. ini: "Katakanlah: Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas (melakukan dosa) terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu semua berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan kesemua dosa. Sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kembalilah kepada kepada Tuhan kamu, dan berserahlah diri kepadaNya sebelum datangnya azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan mendapat pertolongan lagi." (al-Zumar 53 - 54)

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP